Медии и Колаборации


Можете да видите част от партньорствата, които съм реализирала през годините. Както и да научите повече за мен чрез по-долу изброените публикации и интервюта.